Botilbuddene Center Campo

Botilbuddene Center Campo er botilbud til udviklingshæmmede borgere, der har brug for pædagogisk hjælp.

Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej

Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej er et botilbud til udviklingshæmmede borgere

Fredskovvej

Fredskovvej er et tilbud til borgere, der har brug for meget pædagogisk støtte og skærmning.

Kysten

Kysten er et botilbud til voksne, der har fået en dom til anbringelse og som har en nedsat, varig funktionsevne psykisk og/eller fysisk.

Strandviben

Strandviben er et botilbud til borgere med erhvervet hjerneskade og forskellige følgehandicaps.