""

Botilbuddene Center Campo

Botilbuddene Center Campo er botilbud til udviklingshæmmede borgere, der har brug for pædagogisk hjælp.
""

Botilbuddet Pallesvej

Botilbuddet Pallesvej er et botilbud med boformer efter Servicelovens § 107 og § 108, samt boliger efter ABL § 105.

Fredskovvej

Fredskovvej er et botilbud med 10 individuelle boliger for borgere, der har varige, svære og komplekse funktionsnedsættelser.
""

Kysten

Kysten er et botilbud til voksne, der har fået en dom til anbringelse og som har en nedsat, varig funktionsevne psykisk og/eller fysisk.

Strandlodsvej

Strandlodsvej er et tilbud til borgere med lettere til middelsvær grad af udviklingshæmning og i nogle tilfælde autismespektrumforstyrrelser

Nørrebro Vænge

Midt på Nørrebro, tæt på Nørrebroparken, ligger botilbuddet Nørrebro Vænge.