""

Botilbuddene Center Campo

Botilbuddene Center Campo er botilbud til udviklingshæmmede borgere, der har brug for pædagogisk hjælp.

Botilbuddene Amagerstrand

Botilbuddene Amagerstrand består af to matrikler med boformer efter Servicelovens § 107 og § 108, samt boliger efter ABL § 105.

Fredskovvej

Fredskovvej er et botilbud med 10 individuelle boliger for borgere, der har varige, svære og komplekse funktionsnedsættelser.
""

Kysten

Kysten er et botilbud til voksne, der har fået en dom til anbringelse og som har en nedsat, varig funktionsevne psykisk og/eller fysisk.

Nørrebro Vænge og Valbyholm

Midt på Nørrebro, tæt på Nørrebroparken, ligger botilbuddet Nørrebro Vænge. Botilbuddet Valbyholm er beliggende i hjertet af Valby.