Uddannelsespraktik

  • ""
Uddannelsespraktik i CenterCampo

I CenterCampo modtager vi pædagogstuderende og PAU-studerende på Botilbuddene CampoBotilbuddet Pallesvej og Strandlodsvej

Når du er i praktik i et af CenterCampos tilbud, får du mulighed for at afprøve, om arbejdet med voksne borgere med handicap, er noget for dig. Din praktik giver dig mulighed for at blive udfordret fagligt samt få indsigt i det tværfaglige arbejde omkring voksne borgere med handicap. Du lærer ydermere om neuropædagogik, der ikke er en fast fremgangsmåde, men en forståelsesramme, som medarbejdere i CenterCampo benytter kreativt og intuitivt i deres tilgang og arbejde med borgerne. Det betyder samtidigt at viden om hjernens opbygning og funktion samt om hjerneskader og deres følgevirkninger, står centralt. Neuropædagogik er ikke kun forbeholdt medarbejdere med pædagogfaglig uddannelsesbaggrund, men alle fagprofessionelle der arbejder på vores tilbud; Sygeplejersker, social og sundhedsassistenter / hjælpere og ergoterapeuter.  

Som studerende bliver du en del af det daglige arbejde, samtidig med at du indgår i dialog med tilbuddet om teori og praksis. I din praktik kan du forvente et højt fagligt niveau, hvor der vil blive stillet forventninger og krav til din indsats og engagement. Når du er i praktik i Center Campo, vil du i forbindelse med din praktikperiode, deltage i CenterCampos introdage.