Tilsyn

  • ""
Alle CenterCampos tilbud har både et socialtilsyn og et sundhedsfagligt tilsyn mindst én gang årligt

Formålet med tilsynene er, at Købehavns Kommune vil sikre og udvikle kvaliteten af kommunens tilbud. Derudover er tilsynene også et internt værktøj, som vi bruger til at blive bedre og mere opmærksomme på eventuelle problemer, sådan at de kan håndteres i tide. På Tilbudsportalen.dk kan du finde vores nyeste tilsynsrapporter.