Strandviben

Strandviben er et botilbud til borgere med erhvervet hjerneskade og forskellige følgehandicaps.

Strandviben består af to afdelinger; Strandlodsvej på Amager og Vibevej i Københavns Nordvest kvarter.