Strandlodsvej

Strandlodsvej er et tilbud til borgere med lettere til middelsvær grad af udviklingshæmning og i nogle tilfælde autismespektrumforstyrrelser

Botilbuddet Strandlodsvej har adresse på Strandlodsvej 37 og består af to afdelinger; Afdelingen på 1. sal og afdelingen 2. og 3. sal.