Fredskovvej

Fredskovvej er et botilbud med 10 individuelle boliger for borgere, der har varige, svære og komplekse funktionsnedsættelser.

Fredskovvejs borgere har et højt støttebehov med behov for tæt kontakt med personalet. Vi leverer derfor en specialiseret og særligt tilrettelagt pædagogisk indsats for den enkelte borger.