CenterCampo

  • ""
Centerfællesskab for borgere med handicap

CenterCampo hører under Socialforvaltningen i Københavns kommune og tilbyder bo- og støttetilbud til voksne med handicap. Vi skaber trygge rammer for borgere, der har brug for et midlertidigt eller varigt bo- og støttetilbud, og samtidig er vi et projektcenter, der løser særlige opgaver med kort varsel, når der er brug for det. 

Vi definerer vores opgave som projektcenter bredt, fordi hver eneste person og opgave er unik. Et projekt kan være alt fra et akut skærmet tilbud til ekstra pædagogisk støtte eller nye fysiske rammer. Det kan også være et midlertidigt eller varigt dagtilbud, der er særligt tilpasset den enkelte borger. Du kan læse mere om CenterCampos botilbud her.