Botilbuddene Amagerstrand

Botilbuddene Amagerstrand består af to matrikler med boformer efter Servicelovens § 107 og § 108, samt boliger efter ABL § 105.

Botilbuddene Amagerstrand består af flere afdelinger delt op i to botilbud - Botilbuddet Pallesvej og Botibuddet Strandlodsvej,

Botilbuddet Pallesvej er beliggende tæt på Amager Strand, indkøbsmuligheder og offentlig transport (metro og bus).

Botilbuddet Strandlodsvej er et tilbud til borgere med lettere til middelsvær grad af udviklingshæmning og i nogle tilfælde autismespektrumforstyrrelse. Tilbuddet har adresse på Strandlodsvej 37 og består af to afdelinger; Afdelingen på 1. sal og afdelingen 2. og 3. sal.